Deltag i it-forums årskonference 2017

#ÅK17

I en foranderlig verden præget af usikkerheder, opstår også muligheder. Hvordan navigerer du i en tid, hvor ændrede virksomhedsbetingelser forøger usikkerheden? Er det muligt at forberede sig på det uventede? Og hvordan skaber du muligheder i en kompleks og usikker verden?


Lige om hjørnet på it-udviklingen ligger enorme risici, men også enorme fremskridt. Årskonferencen ruster dig og din virksomhed til it-fremtiden.


Årskonferencen stiller skarpt på usikkerheder indenfor forskellige temaer.
Vi dykker ned i usikkerheder indenfor teknologi ud fra 3 forskellige vinkler: Datatroværdighed, cybersikkerhed & samspillet mellem menneske og teknologi grænseflader.

Vi retter også fokus på usikkerheder indenfor ledelse fra 3 perspektiver: HR i fremtiden, strategi og ledelse samt økonomi og finansielle risici.

Usikkerheder

Din software hackes, dine data manipuleres og verden er mere og mere dynamisk og uforudsigelig – hvordan sikrer du orden i kaos …

10 oplægsholdere

Giver deres forslag til, hvordan netop din virksomheder navigerer i en verden af usikkerhed.

Keynotes og to spor

Vælg mellem spor 1: teknologi/sikkerhed og spor 2: ledelse/HR.

Talere

Tryk for at læse mere om hver enkelt taler

plus

Rasmus Dahlberg

Rasmus Dahlberg Inc.

plus

Dorte Toft

It-journalist

plus

Thomas M. Schultz

ENVERSION

plus

Jakob Scharf

CERTA Intelligence & Security

plus

Sune Gabelgaard

Danske Bank

plus

Michael Stubbe

Kamstrup A/S

plus

Philipp Schröder

Aarhus BSS

plus

Jan Hjortshøj

RushFiles

plus

Kaj Grønbæk

Alexandra Instituttet & Aarhus Universitet

Program

Tryk på programmet for yderligere information.

Registrering

Fra kl. 13.15 kan du registrere din ankomst ved døren, hvor it-forum står klar til at tage imod dig. Mens du venter på, at talerne går i gang, er der mulighed for at netværke over kaffe og kage. Der er desuden mulighed for at besøge nogle af udstillerne til konferencen, som måske kan åbne nye muligheder for dig og din virksomhed.

45mins

Entré

Velkomst ved it-forums formand

Velkomst ved it-forums formand, Brian Busk.

 

5mins

Salen

Konferencier sætter scenen

Årskonferencens konferencier Jan Hjortshøj vil præsentere temaet og sætte scenen for dagen.

 

10mins

Salen

Jakob Scharf

‘Strategisk informationssikkerhed’ ved Jakob Scharf, tidl. PET-chef

Tidligere PET-chef Jakob Scharf fortæller, hvordan private virksomheder er udsat for flere og nye sikkerhedsmæssige trusler, risici og sårbarheder. Beskyttelsen af den enkelte virksomheds værdier, aktiviteter og omdømme forudsætter en strategisk, proaktiv og analytisk tilgang, hvor målet er at sikre sammenhængende, afbalancerede og effektive sikkerhedsløsninger. Information er i stigende grad blevet et væsentligt aktiv, der må beskyttes, og en lang række aktører forsøger uretmæssigt at få adgang til informationer, der kan misbruges. Håndteringen af udfordringerne på cyber-området kræver en omfattende og helhedsorienteret tilgang til informationssikkerhed, hvor der er fokus på evnen til dels at forebygge og imødegå et cyber-angreb, dels at begrænse skadevirkningerne mest muligt. Den menneskelige faktor udgør et væsentligt – men ofte overset – element i informationssikkerheden, og stadig flere virksomheder vil i fremtiden gøre brug af cyber-intelligence som en del af deres cyber-forsvar.

30mins

Salen

Jakob Scharf

Jakob Scharf er tidligere chef for PET. I dag er Jakob direktør for CERTA Intelligence & Security, som er en privat efterretnings-, analyse- og sikkerhedsvirksomhed.

https://certaintelligence.com/en/

Rasmus Dahlberg

‘Sorte Svaner og Perfekte Storme: Forudsigelighedens Sammenbrud’ ved Rasmus Dahlberg, historiker og forfatter

Historiker, forfatter og konsulent Rasmus Dahlberg holder sit keynote-oplæg ‘Sorte Svaner og Perfekte Storme: Forudsigelighedens Sammenbrud’. 1900-tallet var risikoens århundrede: Ingeniører, økonomer og andre firkantede typer overbeviste os om, at vi kunne beregne og kontrollere risiko for alt på baggrund af oplysningstidens og industrialiseringens forestillinger om forudsigelighed. Men samtidig gjorde vi vores ypperste for at konstruere stadig mere komplekse teknologiske og sociale systemer, som efterhånden kom til at minde mere om naturlige økosystemer end menneskeskabte maskiner. Og dermed fangede vi os selv i en kompleksitet, hvor Sorte Svaner og Perfekte Storme stadig oftere udfordrer forudsigeligheden – nogle gange med katastrofale konsekvenser. Hvad er svaret? “Stop planning, start preparing!” Gennem resilienstænkning kan vi forberede os på det uventede ved at skabe antiskrøbelige systemer og organisationer, som er fleksible, adaptive og lærende.

40mins

Salen

Rasmus Dahlberg

Rasmus Dahlberg er uddannet fra Syddansk Universitet med en master i historie. Han er indehaver af Rasmus Dahlberg inc.. Derudover er han boganmelder for Weekendavisen.

http://rasmusdahlberg.com/

Information fra udstillerne

5mins

Kaffepause og opdeling i spor

En halv times kaffepause inden konferencen deler sig i to spor.

30mins

Salen + Entré

Vælg mellem spor 1 & 2

Fordel jer på henholdsvis spor 1: Teknologi/sikkerhed og spor 2: Ledelse/sikkerhed

70mins

Spor 1 eller 2

Kort strække-ben-pause

Efter færdiggørelsen af spor 1 og 2 samles vi igen i salen til det sidste keynote-oplæg og den efterfølgende middag og prisuddeling.

15mins

Salen

Dorte Toft

‘Usikkerhed i teknologispringet’ ved Dorte Toft, it-journalist

It-journalist, blogger og forfatter Dorte Toft holder sit keynote-oplæg 'Usikkerhed i teknologispringet'. Lige om hjørnet i it-udviklingen ligger enorme fremskridt, men også enorme risici. Forbi er snart tiden, hvor man kunne frustreres over manglende integration på tværs af løsninger, for stor afhængighed af mennesket som mellemled og for langsom reaktionsmulighed på forandringer, men fordelene kommer med en pris. Tænk på kunstig intelligens incl. såkaldt Machine Learning. Hvad får computerne egentlig lært sig? Cloud services, Internet of Things og nettets infrastruktur kommer også med sårbarheder, lige som der er profileringsudfordringer i BigData. Men måske bliver den allerstørste udfordring, hvis historien ikke gentager sig – hvis dette teknologispring æder flere arbejdspladser, end der skabes? Måske kan vi få et glimt af udviklingen ved at holde øje med den intensiverede, offentligt støttede robotisering i Kina.

30mins

Salen

Dorte Toft

Dorte Toft har en atypisk baggrund som journalist. Hun var programmør i perioden 1966-73 med opgaver, der rakte fra realkredit til, hvad der er kimen til NETS. Hun tog derefter en journalistuddannelse i Aarhus, men gav aldrig slip på interessen for it-verdenen.

Paneldebat

Deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af forskellige talere fra dagen. Konferencieren styrer debatten.

15mins

Salen

Afrunding ved konferencier

Dagens konferiencer samler op på dagens begivenheder.

5mins

Salen

Netværk, bobler og salte snacks

Efter dagens program er der mulighed for at netværke over et glas champagne mens aftenens middag anrettes.

30mins

Salen

Middag, netværk og prisfest

Under middagen uddeler it-forum, traditionen tro, årets it-pris og årets Danske Bank-specialpris.

165mins

Thomas M. Schultz

Datatroværdighed og Machine Learning – Thomas M. Schultz

Oplæg ved CEO for Enversion Thomas M. Schultz. Maskinlæring bruges ofte til at prædiktere et resultat, der har en forretningsmæssig betydning. Men hvad gør man når der er en usikkerhed koblet til prædiktionen og når det ofte er svært at forklare de bagvedlæggende årsager til en given prædiktion. Dette indlæg belyser dertil knyttede dilemmaer og muligheder ved anvendelsen af maskinlæring.

20mins

Spor 1

Thomas M. Schultz

Thomas M. Schultz er CEO for Enversion A/S, som udvikler systemer til beslutningsstøtte. Det er systemer, der hjælper særligt sundhedssektoren og den finansielle sektor til at træffe de rigtige beslutninger. Thomas har desuden en doktorgrad i filosofi fra Aarhus Universitet.

http://www.enversion.dk/

Sune Gabelgaard

Medarbejdere som en del cybersikkerheden – Sune Gabelgaard

Sune Gabelgaard fra Danske Banks Global Fraud Unit holder sit oplæg 'Medarbejdere som en del cybersikkerheden'. Sune vil fortælle, hvem "fjenden" er, hvorfor vi er endt, hvor vi er, og hvad vi kan gøre som mennesker for at modvirke truslen. Han vil give konkrete eksempler på hændelser og fortælle, hvordan Danske Bank hjælper med at forebygge cyber-relateret svindel.

  • Hør om de organiserede kriminelles indtog på cyber-kriminalitetsområdet
  • Forstå hvordan dine medarbejdere kan bidrage som cyber-sikkerhed
  • Bliv opdateret på de seneste trends inden for svindel
  • Lær hvordan du forebygger
 

20mins

Spor 1

Sune Gabelgaard

Sune Gabelgaard kom til Danske Bank i 2014 og var med til at opstarte Global Fraud Unit med henblik på at modvirke svindel på kreditkort, netbank, Buisness Online samt intern svindel. Før det var han 16 år hos Dansk Politi herunder 10 år hos Efterretningstjenesten, hvor han blandt andet deltog i bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Derudover har han en uddannelse som efterretnings analytiker fra NATO, ved siden af arbejdet læser han en Master på Portsmouth Universitet med speciale i anti- korruption og svindel.

Kaj Grønbæk

Hvordan skal jeg dog kunne forstå Big Data? – Kaj Grønbæk

Kaj Grønbæk holder sit oplæg 'Hvordan skal jeg dog kunne forstå Big Data?’ på baggrund af en række forskningsprojekter omkring analyse af big data fra Internet of Things installationer. Fokus er at gøre big data og analyser tilgængelige for domæne-eksperter, der ikke i udgangspunktet er eksperter i at analysere data. Kom og hør:

  • Hvordan visuelle analysemetoder kan hjælpe med at forstå data
  • Hvorfor der også er brug for “thick data"
  • Hvilken roller Digitale Tvillinger spiller
  • Hvordan Augmented Reality kan hjælpe til at forstå data i kontekst
 

20mins

Spor 1

Kaj Grønbæk

Professor, PhD Professor ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.  Leder af forskergruppen Ubiquitous Computing and Interaction og Chef for Interactive Spaces Lab, på Alexandra Instituttet.  Han er for tiden Workpackage leder I to store platformsprojekter DABAI (www.dabai.dk) om Big Data Analytics og MADE (www.made.dk) om Industri 4.0. Han arbejder bl.a. i disse projekter med, hvordan Big Data og IoT kan gøres forståelig og tilgængelig for domæne-eksperter fra forskellige brancher og institutioner, gennem Interaktive Visualiseringer og Augmented Reality.

Afrunding af spor

Sporet rundes af med spørgsmål fra deltagere. Efterfølgende samles vi i salen igen.

 

10mins

Spor 1

Michael Stubbe

HR – Michael Stubbe

HR-oplæg ved Michael Stubbe. Yderligere information er undervejs.

20mins

Spor 2

Michael Stubbe

Michael Stubbe er Vice President for HR ved Kamstrup, der er en af verdens førende leverandører af intelligente energi- og varmeløsninger. Michael har desuden flere års erfaring som Management Consultant hos virksomheder som Hansen Toft A/S, Steen Gerhardt Executive Services og Mercuri Urval.

https://www.kamstrup.com/da-dk

Jan Hjortshøj

(U)sikker ledelse – hvordan lærer du at elske (u)sikkerheden og dens muligheder – Jan Hjortshøj

Strategi/ledelse-oplæg ved Jan Hjortshøj. Yderligere information er undervejs.

20mins

Spor 2

Jan Hjortshøj

Philipp Schröder

Kan digital teknologi virkelig disrupte en helt økonomi – og er det egentlig så skidt? – Philipp Schröder

Digitaliseringen er kernen i en bred stribe nye teknologier, som kommer til forandre grundpillerne i Dansk økonomi. Alt fra machine learning til robot teknologi har i sidste ende det til fælles, at de automatiserer arbejdsprocesser. Men hvad betyder det for fremtidens økonomi og for fremtidens arbejdsmarked? Dommedagsprofetier er der ingen mangel på. Men analyse og data på området er spinkelt. Med afsæt i et studie som forskere fra Aarhus Universitet (Aarhus BSS) har lavet i samarbejde med McKinsey viser Philipp Schröder i sit oplæg, hvilke sektorer i Danmark, der har størst automatiseringspotentiale, hvor hurtig forandringen vil ske og hvor fremtidens vækst og værdiskabelse ligger for virksomhederne. Der er masser muligheder for virksomhederne – fordi nogle skal jo skabe alle de smarte nye løsninger; men rammebetingelserne skal være til stede.

20mins

Spor 2

Philipp Schröder

Philipp Schröder er professor i økonomi ved Aarhus BSS. Han er desuden direktør for The Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, som i april udgav en rapport om effekten af automatisering i Danmark. Philipp har forsket i økonomi i alle afskygninger, og han har blandt andet beskæftiget sig med økonomien vedrørende Open Source Software.

Afrunding af spor

Sporet rundes af med spørgsmål fra deltagere. Efterfølgende samles vi i salen igen.

10mins

Spor 2

Download årets program herunder

In at velit eu est vehicula posuere. Sed sagittis, urna nec pellentesque molestie, est nisi laoreet metus. Nam ac turpis ut orci eleifend suscipit eu in odio. Morbi volutpat mattis urna, et fringilla eros ultrices eu.

Mødested

I hjertet af Aarhus

Adresse

Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Læs mere

10

Talere

200

Deltagere

Tilmelding

Pris (ex. moms)
Medlem af it-forum inkl. netværksmiddag: kr. 1.295,00
Medlem af it-forum ekskl. netværksmiddag: kr. 1.095,00
Medlem af BrainsBusiness inkl. netværksmiddag :1.295,00
Medlem af BrainsBusiness ekskl. netværksmiddag: 1.095,00
Øvrige inkl. netværksmiddag: kr. 2.495,00
Øvrige ekskl. netværksmiddag: kr. 2.295,00
Tilmelding sker via itforum.dk. Tryk herunder for at komme til tilmelding og betaling.

Galleri

Se de mange billeder fra Årskonferencen 2016

Udstillere

Se snart de mange udstillere herunder – tryk på udstillere i menu-bjælken for at læse mere om hver enkelt.

YDERLIGERE INFO OG BOOKNING AF STAND:

http://bit.ly/2qQp02W  eller send en mail til

Anne-Mette Overdahl Kuijpers

annemette@itforum.dk